Spolupráca s BAIT s.r.o.

Na základe dodaného dizajnu sme naprogramovali web stránky pre klienta. Vyvinuli a implementovali sme vysoko funkčné front-end moduly (JavaScript, Vue, CSS) pre weby klientových zákazníkov.

Navštíviť web bait.sk

Klient

Dodávať telekomunikačné a IT produkty, ktoré zvyšujú komfort používateľov. Taká bola a naďalej je vízia a poslanie spoločnosti BAIT s.r.o. Okrem konzultačných služieb, ktoré tvoria gro činností firmy, sa BAIT s.r.o. venuje aj tvorbe komplexných riešení pre webové, mobilné a cross platformy, ako aj auditu informačných systémov.

Zadanie

Klient od nás požadoval naprogramovať prezentačnú web stránku na základe dodaného dizajnu.

Vytvoriť front-end moduly pre niekoľko webov klientových zákazníkov.

Naše priority:

Komfort
klienta

Dodávanie
prvotriednych riešení

Budovanie kvalitnej spolupráce s klientom

Budovanie
kvalitnej spolupráce

Realizácia

Vytvorili sme front-end moduly podľa požiadaviek klienta. Moduly sme potom implementovali na weby, ktoré spravuje klient.

Keďže bol klient s našou prácou spokojný a nami dodaný kód sa osvedčil, prijali sme ponuku zastrešiť aj ďalšie projekty ako aj vytvorenie prezentačného webu klienta.