Web stránka – majolika.sk

Vytvorili sme moderný a príťažlivý web podľa požiadaviek klienta, ktorého víziou bol minimalizmus a maximálna funkčnosť.

Navštíviť web majolika.sk

Klient

OZ Slovenská ľudová majolika vzniklo v roku 2014, združuje odborníkov z oblasti kultúry, histórie a ekonómie, ktorí dlhodobo pôsobia v treťom sektore a záleží im na zachovaní tradície výroby majoliky v regióne.

Podľa stanov OZ Slovenská ľudová majolika vo svojej činnosti plánuje zastupovať záujmy priaznivcov tradičného ľudového umenia – ručnej maľby majoliky na Slovensku, rozvíjať kultúru, informovať verejnosť a propagovať ľudové umenie, napomáhať zachovaniu kultúrno-historických tradícií, rozvíjať kultúrne aktivity, realizovať aktivity z prostriedkov podielu na dani z príjmu právnických a fyzických osôb a spolupracovať s organizáciami podobného zamerania.

Zadanie

Vytvorenie web stránok Slovenskej ľudovej majoliky. Vizuál webu charakterizuje typická farebná kombinácia bielej a modrej a minimalistický štýl.

Web stránka musí poskytovať intuitívne používateľské rozhranie, aby si klient mohol pridávať a upravovať články svojpomocne.

Technické vyhotovenie web stránok by malo spĺňať požiadavky na moderné web stránky a poskytovať základnú technickú optimalizáciu pre vyhľadávače.

Náhľad na úvodnú web stránku majolika.sk

Realizácia

Ako základ portálu sme použili platformy WordPress a WooCommerce, ktoré spĺňajú technické požiadavky zadania a umožňujú jednoduché úpravy. Vytvorili sme vlastnú WordPress šablónu.

Web sme presunuli na vlastný virtuálny privátny server (VPS), ktorý poskytuje technické prostriedky v požadovanej miere a tak sme dosiahli rýchlejšie odozvy na front-end aj back-end webu.

Miriam Fuňová
štatutárka OZ

Ďakujem partii z Labzone, že dokázali porozumieť úplne odlišnému svetu tradičného remesla a ponúknuť jeho krásu v elektronickej podobe verejnosti. Spolupráca bola veľmi fajn, preto aj naďalej pokračuje.